Elin & Fredrik Skullman

I början av februari gifte sig Elin & Fredrik på Svartsjö slott utanför Stockholm. Vilken fantastisk vinterdag! Dagen till ära hade jag den gigantiska förmånen att ha Nadja som andrafotograf, vilken lyx av rang. Tack för att vi fick dokumentera er dag, Elin & Fredrik. 

This entry was posted in brollop and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.