Hundläroverket

En bildserie om att kamphundsraser ofta målas upp som aggressiva och farliga hundar, när verkligheten ofta ser helt annorlunda ut. Jag träffade Irene Westerholm på Hundläroverket (http://www.hundlaroverket.se).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.