Johanna & Gustav

Om jag fick välja en plats på jorden där jag skulle tillbringa resten av mitt liv, så skulle det utan tvekan vara Barnens Ö. Mina vänner och kollokollegor Johanna & Gustav valde just Barnens Ö till sitt bröllop, vilket vittnar om att vi är flera som håller platsen kär. Alla var där, alla hjälpte till, alla var glada. Allt var perfekt.

 

This entry was posted in brollop and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.