Sofie & Lalle

Plötsligt händer det, min alldeles egna syster gifter sig. Den allra finaste dagen, och jag är inte alls partisk.

De här bilderna är till er och utan tvekan det bästa jobb jag någonsin gjort.

This entry was posted in brollop, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.