Utställningen “Nej tack!”

2007 hade jag min första utställning, “Nej Tack!” som handlar om Anorexia Nervosa.

“Hon skulle ju se likadan ut om hon tog av sig tröjan”
Yes, tänkte jag.
Kommentar på Halloweenfest -99.

“Jag vet inte om jag vill bli frisk, sjukdomen är min trygghet”
Utdrag ur dagbok -99.

“Idag lever du, det har du inte gjort på flera år”
Citat från storasyster Sofie, -04.

 

This entry was posted in konst. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.